Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skara 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 7 1161 20,4% 30,5% 20,7% 28,4% 7,8% 48,0% 52,0%   0,9%
Summa 1161 20,4% 30,5% 20,7% 28,4% 7,8% 48,0% 52,0% 0,9%

http://www.val.se