Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skara 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 5 1546 19,3% 30,5% 21,8% 28,4% 7,6% 48,2% 51,8%   0,7%
Summa 1546 19,3% 30,5% 21,8% 28,4% 7,6% 48,2% 51,8% 0,7%

http://www.val.se