Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skara 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 3 1427 20,3% 23,2% 19,0% 37,6% 7,4% 42,4% 57,6%   1,5%
Summa 1427 20,3% 23,2% 19,0% 37,6% 7,4% 42,4% 57,6% 1,5%

http://www.val.se