Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skara 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 1 1084 22,7% 28,5% 23,4% 25,4% 10,0% 49,2% 50,8%   3,4%
Summa 1084 22,7% 28,5% 23,4% 25,4% 10,0% 49,2% 50,8% 3,4%

http://www.val.se