Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Otterstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Otterstad 1230 13,2% 29,5% 33,1% 24,2% 7,1% 52,3% 47,7%   1,0%
Summa 1230 13,2% 29,5% 33,1% 24,2% 7,1% 52,3% 47,7% 1,0%

http://www.val.se