Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Järpås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järpås 1111 15,8% 30,8% 27,0% 26,5% 7,3% 50,6% 49,4%   1,0%
Summa 1111 15,8% 30,8% 27,0% 26,5% 7,3% 50,6% 49,4% 1,0%

http://www.val.se