Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nya staden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya staden S 1629 24,7% 25,5% 23,9% 25,9% 8,4% 47,2% 52,8%   1,2%
Summa 1629 24,7% 25,5% 23,9% 25,9% 8,4% 47,2% 52,8% 1,2%

http://www.val.se