Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nya staden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya staden N 1379 23,9% 27,7% 20,7% 27,8% 7,5% 46,3% 53,7%   0,7%
Summa 1379 23,9% 27,7% 20,7% 27,8% 7,5% 46,3% 53,7% 0,7%

http://www.val.se