Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lyrestad-Sjötorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lyrestad-Sjötorp 1307 15,3% 27,7% 25,4% 31,6% 8,3% 51,3% 48,7%   2,0%
Summa 1307 15,3% 27,7% 25,4% 31,6% 8,3% 51,3% 48,7% 2,0%

http://www.val.se