Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vegby/Tvärred

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vegby/Tvärred 1454 13,7% 29,2% 30,4% 26,8% 6,3% 51,9% 48,1%   1,7%
Summa 1454 13,7% 29,2% 30,4% 26,8% 6,3% 51,9% 48,1% 1,7%

http://www.val.se