Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ulricehamn 6 Solrosen inkl Marbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 6 Solrosen inkl Marbäck 1678 16,9% 32,1% 25,7% 25,3% 6,4% 50,5% 49,5%   1,1%
Summa 1678 16,9% 32,1% 25,7% 25,3% 6,4% 50,5% 49,5% 1,1%

http://www.val.se