Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ulricehamn 4 Församlingsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 4 Församlingsgården 1473 14,5% 36,8% 21,9% 26,8% 5,6% 50,3% 49,7%   1,0%
Summa 1473 14,5% 36,8% 21,9% 26,8% 5,6% 50,3% 49,7% 1,0%

http://www.val.se