Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kinnarumma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinnarumma 1140 14,3% 33,2% 26,9% 25,5% 8,4% 51,6% 48,4%   1,3%
Summa 1140 14,3% 33,2% 26,9% 25,5% 8,4% 51,6% 48,4% 1,3%

http://www.val.se