Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sandared 2 Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared 2 Väster 1490 14,4% 37,9% 24,3% 23,4% 8,3% 47,9% 52,1%   1,3%
Summa 1490 14,4% 37,9% 24,3% 23,4% 8,3% 47,9% 52,1% 1,3%

http://www.val.se