Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjömarken 2 Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken 2 Norra 1104 13,4% 46,6% 20,1% 19,8% 7,5% 50,6% 49,4%   1,3%
Summa 1104 13,4% 46,6% 20,1% 19,8% 7,5% 50,6% 49,4% 1,3%

http://www.val.se