Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tämta-Vänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tämta-Vänga 494 11,9% 33,0% 29,1% 25,9% 6,1% 52,2% 47,8%   1,4%
Summa 494 11,9% 33,0% 29,1% 25,9% 6,1% 52,2% 47,8% 1,4%

http://www.val.se