Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 41 Kristineberg-Gässlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1146 28,4% 27,8% 21,0% 22,7% 9,1% 45,6% 54,4%   2,1%
Summa 1146 28,4% 27,8% 21,0% 22,7% 9,1% 45,6% 54,4% 2,1%

http://www.val.se