Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 835 22,2% 33,1% 26,0% 18,8% 11,4% 49,5% 50,5%   0,8%
Summa 835 22,2% 33,1% 26,0% 18,8% 11,4% 49,5% 50,5% 0,8%

http://www.val.se