Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 5 Norrmalm-Linnéparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 902 31,7% 34,7% 18,0% 15,6% 6,9% 46,2% 53,8%   1,2%
Summa 902 31,7% 34,7% 18,0% 15,6% 6,9% 46,2% 53,8% 1,2%

http://www.val.se