Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 1 Norrmalm-Kypered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 845 23,1% 25,9% 21,1% 29,9% 5,9% 45,4% 54,6%   18,6%
Summa 845 23,1% 25,9% 21,1% 29,9% 5,9% 45,4% 54,6% 18,6%

http://www.val.se