Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 85 Norrby Spinnaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 85 Norrby Spinnaren 1351 25,5% 31,8% 20,7% 21,9% 8,7% 47,1% 52,9%   5,0%
Summa 1351 25,5% 31,8% 20,7% 21,9% 8,7% 47,1% 52,9% 5,0%

http://www.val.se