Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 83 Alideberg-Ryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 83 Alideberg-Ryda 1430 25,2% 31,7% 21,0% 22,1% 7,3% 50,4% 49,6%   2,4%
Summa 1430 25,2% 31,7% 21,0% 22,1% 7,3% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se