Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 81 Sjöbo Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 81 Sjöbo Torg 825 22,3% 24,1% 18,2% 35,4% 7,3% 43,3% 56,7%   2,3%
Summa 825 22,3% 24,1% 18,2% 35,4% 7,3% 43,3% 56,7% 2,3%

http://www.val.se