Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 78 Sjöbo-Barnhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 611 18,5% 24,9% 23,4% 33,2% 4,9% 45,8% 54,2%   2,3%
Summa 611 18,5% 24,9% 23,4% 33,2% 4,9% 45,8% 54,2% 2,3%

http://www.val.se