Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 60 Tullen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 60 Tullen Norra 797 24,1% 28,1% 18,1% 29,7% 5,9% 48,4% 51,6%   0,9%
Summa 797 24,1% 28,1% 18,1% 29,7% 5,9% 48,4% 51,6% 0,9%

http://www.val.se