Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 58 Nedre Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 58 Nedre Byttorp 578 22,5% 36,0% 17,3% 24,2% 8,0% 48,3% 51,7%   1,0%
Summa 578 22,5% 36,0% 17,3% 24,2% 8,0% 48,3% 51,7% 1,0%

http://www.val.se