Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 57 Hestraklint

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 57 Hestraklint 1078 17,4% 30,6% 21,2% 30,8% 8,4% 47,7% 52,3%   1,3%
Summa 1078 17,4% 30,6% 21,2% 30,8% 8,4% 47,7% 52,3% 1,3%

http://www.val.se