Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östlyckan/Brogården 22

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östlyckan/Brogården 22 1255 22,1% 26,1% 22,2% 29,6% 5,5% 46,7% 53,3%   1,7%
Summa 1255 22,1% 26,1% 22,2% 29,6% 5,5% 46,7% 53,3% 1,7%

http://www.val.se