Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 3 Stavre Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Stavre Ö 1296 15,0% 41,6% 21,8% 21,6% 7,2% 49,8% 50,2%   1,0%
Summa 1296 15,0% 41,6% 21,8% 21,6% 7,2% 49,8% 50,2% 1,0%

http://www.val.se