Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 27 Åsaka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Åsaka 1200 13,1% 34,3% 29,2% 23,3% 6,2% 51,2% 48,8%   0,8%
Summa 1200 13,1% 34,3% 29,2% 23,3% 6,2% 51,2% 48,8% 0,8%

http://www.val.se