Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 26 Norra Björke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Norra Björke 416 14,4% 34,4% 25,2% 26,0% 6,7% 53,4% 46,6%   0,5%
Summa 416 14,4% 34,4% 25,2% 26,0% 6,7% 53,4% 46,6% 0,5%

http://www.val.se