Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 20 Skoftebyn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Skoftebyn V 1610 11,1% 38,1% 23,9% 27,0% 6,0% 50,1% 49,9%   1,6%
Summa 1610 11,1% 38,1% 23,9% 27,0% 6,0% 50,1% 49,9% 1,6%

http://www.val.se