Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Centrum Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrum Ö 1325 26,5% 20,9% 19,8% 32,8% 7,2% 47,4% 52,6%   2,0%
Summa 1325 26,5% 20,9% 19,8% 32,8% 7,2% 47,4% 52,6% 2,0%

http://www.val.se