Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 7 Torsred

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Torsred 1783 13,4% 35,9% 24,9% 25,8% 6,4% 50,0% 50,0%   1,3%
Summa 1783 13,4% 35,9% 24,9% 25,8% 6,4% 50,0% 50,0% 1,3%

http://www.val.se