Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäve 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 11 945 14,6% 30,9% 33,2% 21,3% 6,7% 49,8% 50,2%   2,0%
Summa 945 14,6% 30,9% 33,2% 21,3% 6,7% 49,8% 50,2% 2,0%

http://www.val.se