Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäve 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 5 1361 24,8% 35,4% 23,5% 16,2% 8,7% 50,8% 49,2%   1,0%
Summa 1361 24,8% 35,4% 23,5% 16,2% 8,7% 50,8% 49,2% 1,0%

http://www.val.se