Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäve 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 3 957 14,8% 19,1% 18,3% 47,8% 5,7% 42,3% 57,7%   0,3%
Summa 957 14,8% 19,1% 18,3% 47,8% 5,7% 42,3% 57,7% 0,3%

http://www.val.se