Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bokenäs-Dragsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bokenäs-Dragsmark 1304 15,0% 28,4% 30,9% 25,8% 6,1% 52,1% 47,9%   1,5%
Summa 1304 15,0% 28,4% 30,9% 25,8% 6,1% 52,1% 47,9% 1,5%

http://www.val.se