Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grinneröd-Resteröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grinneröd-Resteröd 989 15,3% 31,1% 27,1% 26,5% 7,4% 51,3% 48,7%   2,1%
Summa 989 15,3% 31,1% 27,1% 26,5% 7,4% 51,3% 48,7% 2,1%

http://www.val.se