Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uddevalla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla 2 1025 28,3% 35,7% 18,4% 17,6% 9,3% 49,7% 50,3%   1,1%
Summa 1025 28,3% 35,7% 18,4% 17,6% 9,3% 49,7% 50,3% 1,1%

http://www.val.se