Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brastad landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 892 11,5% 32,7% 29,3% 26,5% 5,6% 52,2% 47,8%   0,9%
Summa 892 11,5% 32,7% 29,3% 26,5% 5,6% 52,2% 47,8% 0,9%

http://www.val.se