Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hålta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hålta 858 16,8% 35,9% 30,0% 17,4% 8,0% 50,7% 49,3%   1,2%
Summa 858 16,8% 35,9% 30,0% 17,4% 8,0% 50,7% 49,3% 1,2%

http://www.val.se