Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 11 1385 21,4% 44,5% 19,9% 14,2% 9,0% 46,9% 53,1%   1,0%
Summa 1385 21,4% 44,5% 19,9% 14,2% 9,0% 46,9% 53,1% 1,0%

http://www.val.se