Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 10 1134 20,9% 36,2% 28,1% 14,8% 10,8% 48,9% 51,1%   0,8%
Summa 1134 20,9% 36,2% 28,1% 14,8% 10,8% 48,9% 51,1% 0,8%

http://www.val.se