Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 9 947 17,6% 35,3% 24,5% 22,6% 8,0% 50,3% 49,7%   1,7%
Summa 947 17,6% 35,3% 24,5% 22,6% 8,0% 50,3% 49,7% 1,7%

http://www.val.se