Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 5 1166 20,3% 23,0% 20,2% 36,4% 7,1% 45,8% 54,2%   0,9%
Summa 1166 20,3% 23,0% 20,2% 36,4% 7,1% 45,8% 54,2% 0,9%

http://www.val.se