Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 1034 19,2% 29,0% 21,9% 29,9% 7,4% 43,6% 56,4%   4,2%
Summa 1034 19,2% 29,0% 21,9% 29,9% 7,4% 43,6% 56,4% 4,2%

http://www.val.se