Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skånhälla 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla 1 1709 13,9% 41,8% 27,7% 16,6% 7,9% 50,7% 49,3%   2,7%
Summa 1709 13,9% 41,8% 27,7% 16,6% 7,9% 50,7% 49,3% 2,7%

http://www.val.se