Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Toltorp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp 2 1305 16,7% 36,3% 27,9% 19,1% 8,2% 49,7% 50,3%   2,8%
Summa 1305 16,7% 36,3% 27,9% 19,1% 8,2% 49,7% 50,3% 2,8%

http://www.val.se