Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bosgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bosgården 1509 23,9% 30,2% 16,4% 29,4% 5,0% 45,9% 54,1%   1,9%
Summa 1509 23,9% 30,2% 16,4% 29,4% 5,0% 45,9% 54,1% 1,9%

http://www.val.se